/main_page.html
/_.html
/__1.html
/__7.html
/__3.html
/__8.html
/__6.html

 
 

 

ДИАГНОСТИКА НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ ЧРЕЗ НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

                                                                                    (NLS – ДИАГНОСТИКА)

ЕКСПРЕСНА КОМПЮТЪРНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗМА

БЕЗВРЕДНО И БЕЗБОЛЕЗНЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ       

ОТКРИВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ ОГНИЩА     

ОТКРИВАНЕ НА БОЛЕСТНИ  СЪСТОЯНИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ОТСРАНЯВАНЕ      

ОЦЕНКА НА ИМУНИТЕТА 

ЦВЕТНО ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 Тази диагностика позволява измерването на изменението на вълновата характеристика на магнитните полета на живите организми (известни като биовълни), на техните тъкани, отделните клетки, ензими и хормони. В рамките на един час абсолютно безвредно и безболезнено, с помощта на компютър се изследват всички системи в човешкия организъм на органно, тъканно и клетъчно ниво.

Вие получавате информация за:

  • Състоянието на сърце и бели дробове, щитовидна, задстомашна и хипофизна жлеза, хипоталамус, черен дроб и жлъчен мехур, бъбреци, полови органи, млечни жлези, простата;
  • Ранна диагностика на заболявания като: захарен диабет, артериална хипертония, инфаркти, инсулти, аденоми, злокачествени новообразувания и др.;
  • Хронични заболявания и посттравматични състояния;
  • Състоянието на имунната система;
  • Предразположеност към алергии и техните причинители (алергени), токсичност;
  • Наличие на вируси, паразити и бактерии.

Изследването се документира чрез комплект от цветни разпечатки на проблемните органи и епикриза.

Лечение:

  • Комплексни профилакични и лечебни програми в зависимост от стадия на заболяването
  • Терапия “МЕТАТРОН’ за възстановяване на естествения акционен потенциал на клетъчната мембрана, водещ до нормалния и биохимизъм.

    Д-р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

Вие сте посетител от 06 Септември 2008