ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННА ДИАГНОСТИКА ПО ДНК ПРОБА  (QUANTUM META BLACK BOX) ОТКРИВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ и ТУМОРНИ ОГНИЩА, МИКРООРГАНИЗМИ, ВИРУСИ, БАКТЕРИИ И ПАРАЗИТИ      ОТКРИВАНЕ НА БОЛЕСТНИ  СЪСТОЯНИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ОЦЕНКА НА ИМУНИТЕТА, ГЕНЕТИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ, ОПТИМАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА МЕДИКАМЕНТ ИЛИ ДРУГ ЛЕЧЕБЕН ПРОДУКТ
ДИАГНОСТИКА НА ОТДЕЛНИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ ЧРЕЗ КВАНТОВ НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ ЕКСПРЕСНА КОМПЮТЪРНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗМА БЕЗВРЕДНО И БЕЗБОЛЕЗНЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ С ЦВЕТНО ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННА ДИАГНОСТИКА ПО ДНК ПРОБА  (QUANTUM META BLACK BOX) ОТКРИВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ и ТУМОРНИ ОГНИЩА, МИКРООРГАНИЗМИ, ВИРУСИ, БАКТЕРИИ И ПАРАЗИТИ      ОТКРИВАНЕ НА БОЛЕСТНИ  СЪСТОЯНИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ОЦЕНКА НА ИМУНИТЕТА, ГЕНЕТИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ, ОПТИМАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА МЕДИКАМЕНТ ИЛИ ДРУГ ЛЕЧЕБЕН ПРОДУКТ